Myslíte, že poskytujete perfektní klientský servis
30.6.2014 | JM | Cestování

Mystery shopping je dnes již standardem v maloobchodě. Pokud máte více než jednu prodejnu, tak sami jistě uznáte, že bez tohoto nástroje není možné zajistit kvalitní servis na Vašich prodejnách. A to mystery shopping nemusí být použit jako perzekuční nástroj, ale jako prostředek pro poskytování zpětné vazby. 

Mnozí retaileři ovšem zjišťují, že samotný mystery shopping není spásou jejich podnikání. To, že byli schopni identifikovat nedostatky a dokonce konkrétní pobočky, které na dané nedostatky trpí, ještě nepřineslo žádný hmatatelný dopad na obrat. Pochopitelně je třeba z každé návštěvy vyvodit další kroky, jak podnikání posunout dále. A právě v této oblasti mnozí maloobchodníci selhávají. Nejsou schopni zasadit změny do současných procesů.

S tím vším souvisí i další oblast maloobchodního podnikání, ve které na sobě maloobchodníci musí zapracovat a to je řízení lidských zdrojů. Mnozí maloobchodníci si to neuvědomují, ale nezbytnou podmínkou úspěchu je jasná definice povinností, klíčových indikátorů výkonnosti, cílů, incentivy, komunikace a zpětná vazba.