Úpravna vody zahájila zkušební provoz
14.5.2015 | Ondřej Paclt | Cestování

Bedřichov – Úpravna vody, která zásobuje pitnou vodou krajské město Liberec, po více než čtvrtstoletí prošla technologickou rekonstrukcí. Tu představovalo doplnění prvního separačního stupně a rekonstrukci filtrace. Pro investora Severočeskou vodárenskou společnost se jednalo o největší investiční akci naplánovanou na rok 2014. Náklady dosáhly částky přes 120 mil. Kč. Slavnostního aktu zakončení stavby a uvedení ÚV do zkušebního provozu se zúčastnili členové orgánů a managementu investora, projektanta, zhotovitele reprezentoval Ing. Martin Borovička, generální ředitel společnosti SYNER, s.r.o., která ve sdružení zakázku realizovala.

Účastníci měli možnost shlédnout zrekonstruované prostory vč. nových technologií, a v rámci prezentace průběhu stavby se seznámit s její postupnou realizací. Pitnou vodou z této úpravny je zásobováno přibližně 55 000 obyvatel. „Pro Severočeskou vodárenskou společnost jsme realizovali již celou řadu vodohospodářských staveb, a spolu s naším dalším partnerem ve sdružení, společností SMP CZ, jsme tak mohli prokázat naše zkušenosti v realizaci takto náročných projektů. Náročnost těchto staveb spočívá především v koordinaci s provozovatelem SČVK, jelikož stavba probíhala za provozu úpravny, a dále pak v harmonogramu prací a dodržení postupů, aby na sebe jednotlivé technologické celky navazovaly. Jsme rádi, že jsme dokázali provést dílo v požadované kvalitě a smluvním termínu. Podařilo se nám to i díky historicky dobré spolupráci s investorem, provozovatelem a nabytými zkušenostmi na podobných dílech,“ uvedl ředitel Borovička.

Cílem stavby bylo modernizovat technologii ÚV tak, aby se vyrovnala se zhoršenou kvalitou surové vody v podobě nárazového zvýšení výskytu nežádoucích mikroorganizmů a zajistila výrobu pitné vody v souladu s požadavky legislativy.

Rekonstrukce technologické linky úpravny spočívala v doplnění o první separační stupeň (flotaci), a rekonstrukci druhého separačního stupně (filtrace). První etapa rekonstrukce stavebně zahrnovala přítok do reakční nádrže, sanaci reakční nádrže, vestavbu flotace, odtok z flotace a nátok na filtry. Druhá etapa zahrnovala rekonstrukci čtyř filtrů, výměnu pracích čerpadel a dmychadel.

Úpravna vody je nyní po rekonstrukci dvoustupňová a dvoulinková. Maximální výkon úpravny (výroba upravené pitné vody) je stanovena na 370 l/s, průměrný výkon 190 l/s. Rekonstrukce úpravny proběhla za provozu a během stavby došlo pouze ke krátkodobým odstávkám v řádu hodin bez vlivu na kvalitu a zásobování obyvatel.

Úpravna vody v Bedřichově zahájila zkušební provoz

Úpravna vody v Bedřichově zahájila zkušební provoz

Kategorie

Doporučujeme