Čistší voda z Meziboří
4.6.2015 | Ondřej Paclt | Cestování

Meziboří - Po dvou a půl letech prací skončila v červnu 2015 intenzifikace úpravny vody Meziboří v Ústeckém kraji.  „Tato stavba patří do skupiny tzv. strategických, tj. legislativou vyvolaných investic. Z toho plyne stále větší tlak na majitele vodárenské infrastruktury, abychom více investovali do náročnějších technologií úpraven vod,“ uvedl při spuštění do zkušebního provozu generální ředitel investora Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák. Stavební práce vč. doplnění technologie a modernizace chemického hospodářství pro SVS přestavovaly investici bezmála 240 miliónů korun. „S vodohospodářskými projekty máme již bohaté zkušenosti. Po vzoru ostatních úpraven jsme zde doplnili čistící proces o první separační stupeň tzv. flotaci, kdy je surová voda nasycována vzduchem a mikrobublinky na sebe vážou nečistoty,“ zdůraznil Martin Borovička, generální ředitel společnosti SYNER, která ve sdružení zakázku realizovala.

Úpravna vody Meziboří je jednou z úpraven, které zajišťují výrobu pitné vody pro potřeby Severočeské vodárenské soustavy v Ústeckém kraji. Je určena především pro zásobování Litvínova a jeho nejbližšího okolí. Byla postavena v letech 1954 - 1963 jako součást rozsáhlého vodního díla Fláje. Intenzifikace úpravny byla rozdělena na dva celky. První s délkou trvání cca 20 měsíců a výkonem omezeným na 270 l/s zahrnovala rekonstrukci odběrného objektu, výstavbu inženýrských objektů, reakční nádrže a flotace, rekonstrukci čerpací stanice, vodojemu upravené vody a chemického hospodářství. Druhý celek zahrnoval rekonstrukci pískové filtrace, akumulace upravené vody 4 x 2 125 m3, dokončení systému řízení technologických procesů a chemického hospodářství. Celkovou stavební rekonstrukcí prošel i objekt úpravny.

Kategorie

Doporučujeme